مسیر سبز
مسیر سبز

پس انداز پول و پس انداز عشق پس انداز

پس انداز پول و پس انداز عشق

پس انداز پول و پس انداز عشق
بعد از دوران رویایی نامزدی و عروسی، وقتی سر خانه و زندگی می روید کم کم متوجه می شوید که دیگر عشق کافی نیست و امورات دیگری هم باید مورد توجه قرار گیرد که مهم ترین اش مسائل اقتصادی است. با اوضاع اقتصادی و درآمدهای بخور و نمیر امروز سخت است که همسران با دیدگاه های متفاوت نسبت به مسائل اقتصادی، سعی کنند تا در آخر هر ماه پس اندازی هم کنار بگذارند. ماجرا وقتی پیچیده تر می شود که پول کم بیاید. همین به اعتقاد خیلی ها شروع بسیاری از دعواهای زن و شوهری است. حالا چه کنیم تا خیال مان از مسائل اقتصادی، کمی راحت باشد. نمی گوییم کامل راحت باشد که امکان پذیر نیست. اگر چنین مشکلی دارید، پرونده ای که در ادامه می خوانید، به کارتان می آید.

مقابله با علت اصلی خیلی از دعواها در خانه
هرگز اجازه ندهید که پول رابطه زناشویی شما را خراب کند. این راهکارهای مفید اقتصادی برای زوجین نه تنها شما را در پس انداز پول های تان کمک می کند و قرض های شما را کاهش می دهد بلکه می تواند به دوام زندگی احساسی شما هم کمک شایانی کند، اما در عین حال همواره به یاد داشته باشید که پول هیچ گاه موجب خوشبختی شما نخواهد شد. شما می توانید با پول صاحب چیزهای زیادی شوید ولی فقط خودتان می توانید خودتان را خوشبخت کنید. یک رابطه خوب احساسی می تواند در درازمدت در خوشبختی شما سهم زیادی ایفا کند. اگر شما درگیر مسایل مالی و قرض های فراوان خود هستید و این موضوع روی رابطه احساسی شما تأثیر می گذارد، می توانید از این راهکارها برای بهبود شرایط مالی در رابطه زناشویی خود استفاده زیادی بکنید. زندگی کردن در کنار هم به معنای ساختن آینده ای مشترک است. این چند نکته را برای پس انداز کردن در رابطه زناشویی خود فراموش نکنید.

1. تصمیمات لازم در مورد مسایل مالی را با هم بگیرید. اما اگر در رابطه زناشویی شما، معمولاً مرد در مورد مسایل مربوط به سرمایه گذاری تصمیم می گیرد و باید قبوض مختلف را پرداخت کند، پس بهتر است تصمیم گیری در این گونه موارد را به مرد سپرده و به تصمیمات او احترام بگذارید. البته مسلماً زن خانواده هم باید در مورد همه پرداخت ها و سرمایه گذاری های انجام شده مطلع باشد. گفت وگو و مشورت در این گونه موارد بهترین راه ممکن خواهد بود. البته اگر این گفت وگو با هدف تحمیل نظر یک طرف به شخص دیگر همراه نشود.

2. در مورد پس انداز و عادت های گوناگون خود در خرج کردن پول تان صادق باشید. مشکلات مالی در روابط زوجین، زمانی که هر دو نفر در مورد خرج پول خود به دیگری دروغ می گویند و هزینه های گوناگون را از یکدیگر پنهان می کنند یا از صحبت کردن در مورد قرض های خود اجتناب می ورزند، از هر چیزی بدتر است. دروغ گفتن در مورد پول در روابط احساسی افراد تأثیر مستقیم می گذارد و سبب می شود آنها از نظر مالی، روحی و حتی احساسی هم به یکدیگر مقروض باشند. تا جایی که امکان دارد در مورد عادت های پول خرج کردن خود صادق باشید. این موضوع سبب خواهد شد که شما پول و احساس خود را در درازمدت حفظ و پس انداز کنید. با اینکه اعتراف به عادت های خرج کردن در درازمدت می تواند دردناک باشد.

3. کاری کنید که هر دو نفر از میزان درآمدها و بودجه لازم برای خرج های خانه مطلع باشند. فهم شرایط مالی برای هر دو نفر زوجین از اهمیت زیادی برخوردار است. این بدین معناست که هر دو نفر می توانند در تهیه بودجه لازم برای خرج های زندگی سهیم شوند و از ولخرجی و ریخت و پاش های غیرضروری اجتناب ورزند. در این شرایط آنها می توانند برای پروژه های اقتصادی دیگر در آینده برنامه ریزی کنند و روی اولویت های اقتصادی توافق داشته باشند. هر دو طرف باید در مورد مسایل مالی تصمیم گیری کنند تا بتوانند با پس انداز مالی مناسب، شرایط اقتصادی زندگی خویش را بهبود بخشند.

4. کارت و حساب های بانکی خود را از هم جدا کنید. سعی کنید کارت های خود را به نام خود داشته باشید و بگذارید که به خاطر وام و مسایل دیگر به بانک مقروض بمانید. حساب های بانکی خود و همسرتان را جدا و به اسم های خودتان نگه دارید. برخی از کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که زوجین به منظور پرداخت قبوض خانه حساب مشترکی داشته باشند که هر دو به آسانی به آن دسترسی داشته باشند. این موضوع کمک می کند که زوجین میزان بدهی های خود را کاهش دهند. چون در این صورت هر دو آنها به طور جداگانه و با هم مسوول آینده اقتصادی زندگی خویش خواهند بود.

5. تصمیمات اقتصادی خود را با دقت اتخاذ کنید. هر زوجی باید در مورد اینکه یکی از آنها در خانه با فرزندان می ماند و چگونه این موضوع روی توانایی های آنها برای پرداخت هر چه سریع تر هزینه های زندگی و پس انداز پول برای آینده تأثیر می گذارد، تصمیمی جدی بگیرد رها کردن شغل تصمیم مهمی است. این موضوع روی درآمد کل خانه، هزینه های مربوط به بیمه و مسایل اقتصادی دیگر تأثیر می گذارد. در خانه و کنار فرزندان ماندن هم عواقب دیگری در پی خواهد داشت. به خصوص که خیلی از مردم ارزش روانی و حرفه ای خاصی در کار روزانه و خروج از خانه پیدا می کنند. پرداخت هزینه های زندگی و سالم بودن به عنوان یک زوج فقط به پول کافی درآوردن و پس انداز کردن برای آینده محدود نمی شود. این موضوع هم چنین به اتخاذ تصمیمات مالی هوشمندانه ای که در آینده جایی برای افسوس باقی نگذارند، ربط پیدا می کند.

6. خرید یا اجاره یک خانه با یکدیگر. اگر شما و شریک زندگی تان با یکدیگر خانه ای خریده یا اجاره کرده باشید، در واقع هزینه های زندگی خود را به نصف کاهش داده اید به خصوص در زمان اجازه یک خانه یا آپارتمان، با این کار می توانید برای پرداخت هزینه قبوض، بیمه، مالیات و هزینه های دیگر پول کافی پس انداز کنید. با توجه به افزایش قابل توجه قیمت خانه، خریدن یک خانه به تنهایی بدین معناست که افراد از توانایی های مالی زیادی برخورد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید