مکان یار
مکان یار

پل معلق مشگین شهر آدرس: ایران - اردبیل - مشگین ‌شهر

پل معلق مشگین شهر آدرس: ایران - اردبیل - مشگین ‌شهر

پل معلق مشگین شهر
آدرس: ایران - اردبیل - مشگین ‌شهر پارک جنگلی خیاوچای مشکین شهر بر روی رودخانه خیاوچای

این پل کابلی که مخصوص عبور عابرین پیاده ست در منطقه نمونه گردشگری خیاو تا گردولی و بر روی رودخانه خیاو چای ساخته شده. این پل بزرگترین و مرتفع ترین پل معلق کابلی در خارومیانه ست. عابران حین عبور از این پل معلق از فراز منطقه بکر و پردرخت و دره عمیق و زیبایی خواهند گذشت که رودخانه خیاو چای در قعر آن در جریانه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید