مسیر سبز
مسیر سبز

پوشش عجیب مهمان وزیر امور خارجه پوشش عجیب یکی از

پوشش عجیب مهمان وزیر امور خارجه 
 پوشش عجیب یکی از

پوشش عجیب مهمان وزیر امور خارجه
پوشش عجیب یکی از همراهان رئیس مجلس پاراگوئه در ملاقات رسمی با صالحی وزیر امور وزارت خارجه ایران

منبع: فارس باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید