هر روز!
هر روز!

پیامک جالب دوست داشتن : پیامک جالب دوست داشتن

پیامک جالب دوست داشتن : پیامک جالب دوست داشتن

پیامک جالب دوست داشتن
: پیامک جالب دوست داشتن
اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم
به گزارش : اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم
صبر کن سکه بیاندازیم ، اگر دوستت نداشتم آن وقت برو . . .
اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
واژه ی دوستت دارم برای عظمت و شکوه قلب مهربانت
چقدر بی رنگ است وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبی ها هستی . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
معما ! :
میدونی کی بیشتر از همه دوستت داره !؟
راهنمایی ! :
بالای صفحه اسمش رو نوشته ! اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
از شروع نفسهای حضرت آدم تا پایان نفسهای آخرین آدم دوستت دارم اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
زیباترین غروب: غروب عاشقان
زیباترین سنگ: دل یار
زیباترین مایع: اشک
زیباترین ناله: آه
زیباترین دف: قلب تو
زیباترین کلام :دوستت دارم . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایم
زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
این دلاویزترین حرف جهان را، همه وقت،
نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو !
« دوستم داری » ؟ را از من بسیار بپرس !
« دوستت دارم » را با من بسیار بگو !
فریدون مشیری اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
تنها این کوه است که اگر به او بگویی دوستت دارم
او نیز بلند فریاد می زند: دوستت دارم دارم دارم . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
در را باز کن خبری دارم ، قلبم را بشکاف نامه ای دارم ، نامه را باز کن ، دوستت دارم . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
یه دارو تو دنیا هست که بیشتر آدمای مریض رو خوب میکنه
نام دارو : “دوست دارم “
فقط می شود از داروخانه های محبت تهیه کرد ! اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
خوبیم بدیم حالا از همه چی بگذریم ، دوست دارم از شما نمیشه بگذریم . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
اگه بعضی وقتها نمیشنوی دوستت دارم
به خاطر سایلنت دلمه ، نه اینکه معرفتم کمه ! اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد
و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
دوستت دارم ، بیشتر از خودم ، کمتر از خدایم
چون عاشق توام و محتاج خدایم . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
چی میشد توهم منو دوستم میداشتی نازنین/جای گریه رولبام خنده میکاشتی نازنین
حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم / طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نازنین . . . اس ام اس های زیبای دوست داشتن Beautiful love sms
 
قابل توجه !
بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها
نتیجه رودربایستی ای هستند که «دوستت دارم» ها
ایجاد می کنند ، جدی نگیرید !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید