هر روز!
هر روز!

پیامک جدید شهادت امام حسین : پیامک جدید شهادت امام

پیامک جدید شهادت امام حسین : پیامک جدید شهادت امام

پیامک جدید شهادت امام حسین
: پیامک جدید شهادت امام حسین
کاش بودیم آن زمان کاری کنیم از تو و طفلان تو یاری کنیم کاش ما هم کربلایی می شدیم در رکاب تو فدایی می شدیم – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – عاشورا،عروه الوثقای نجات و سنگ نشان هدایت و کربلا،نقطه بیداری و کانون ظلمت زدایی است. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – هرکس کربلا را عشق می ورزد،باید فاصله خویش با کربلا را اندازه بگیرد و از خویش بپرسد:برلب فرات زندگی،تا کنون چند بار به خاطر دیگران از خودگذشته است؟ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – عاشورا،کتاب جامع عشق است و بی حسین(ع) تاریخ ما ابتر بود وهر حماسه،قصه بی روحی که جز ملال خاطر و کسالت روح حاصلی نداشت. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – عاشورا،باهمه غم بار بودنش ،زیباترین تابلویی است که شگفت انگیزترین قطعه هستی را نمایش می دهد. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – عاشورا،فصل یتیمی گل ها وجوانه های ایمان است که با خون های پاک شهیدان آبیاری شده اند. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – عاشورا،آوای جاودان حنجره زخمی وجدان است. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – درقلب های مؤمنان،شعله های عاشورایی هماره زنده و تابنده است. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – بهـارِ بـاغِ دل از گریـه محـرّم توست بهشت، برگ گلی از شراره غـم توست محرمت بـه من احرامی سیـه بخـشید کسی که مَحرم این جامه گشت، محرم توست – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – اس ام اس جدید – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید