هر روز!
هر روز!

پیامک رمانتیک آغوش : پیامک رمانتیک آغوش اس ام

پیامک رمانتیک آغوش : پیامک رمانتیک آغوش 
 اس ام

پیامک رمانتیک آغوش
: پیامک رمانتیک آغوش
اس ام اس جدید | اس ام اس | پیامک | اس ام اس عاشقانه آغوش گرمم باش ؛ بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی لرزیدم ! . . . . . . در آغوش توام ، رفته ام به رویاهایم ، خواب نمانده ام از این احساسم ، در این خواب و بیداری ، لذت در کنار تو بودن را درک میکنم ،هیچگاه این سرپناه گرم را ترک نمیکنم ، من از عشق نگاه تو خیره شده ام به چشمانت ، هیچگاه برای دیدنت لحظه ای را از دست نمیدهم ! . . . . . . آدم باید عین مرسوله پستی سفارشی باشه یکی باشه همیشه تحویلش بگیره ، بگیرتش تو بغل امضا هم بده که تحویل گرفته شده و پس گرفته نمی شود !
به گزارش : . . . . . .
اس ام اس جدید | اس ام اس | پیامک | اس ام اس عاشقانه می آیی قایم باشک بازی کنیم ؟ من چشم بر زیبایی تو بگذارم و تو آرام در آغوشم پنهان شو ! . . . . . . بودنت را دوست داشتم . . . وقتی مرا در بر می گرفتی . . . و به آغوشت می فشردی و وادارم می کردی که به هیچ چیز فکر نکنم . . . . . . . . . اینقدر اتاقم کوچیکه که وقتی خودم تو اتاق باشم دیگه جایی برای تو نیست ! فقط میتونی بیای تو آغوشم . . . . . . . . . من جز آغوش تو حتی به دیوار هم تکیه نمی کنم ! . . . . . .
اس ام اس جدید | اس ام اس | پیامک | اس ام اس عاشقانه شعر قافیه نمی خواهد ! سطر به سطر آغوشم را ردیف کرده ام ، تو فقط بیا ! . . . . . . مرا میان بازوانت بگیر ! بگذار تمام آغوشت را جمع کنم برای نبودنهات . . . . . . . . . گرما یعنی نفس های تو ، دست های تو ، آغوش تو . . . ! من به خورشید ایمان ندارم ! . . . . . . مرآ حبس کن در آغوشت ! من برای حصآر بازوان تو مجرم ترین زندانی ام . . . . . . . . . تمام طعم لذت با تو معنی می شود وقتی تعبیر عسل ترین رویا آغوش تو باشد . . . ! . . . . . .
اس ام اس جدید | اس ام اس | پیامک | اس ام اس عاشقانه گاهی وقتا دلم میخواد یکی ازم اجازه بخواد که بیاد تو تنهاییم و من اجازه ندم ! و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگه مگه من مردم که تنها بمونی . . . ! . . . . . . طعم اولین هم آغوشی با تو را حتی در بهشت هم نم یتوانم تجربه کنم . . . زمین به کنار . . . ! . . . . . . آغوش بعضی ها علم را زیر سوال می برد ! آنقدر آرامت می کند که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد . . . . . . . . .
اس ام اس جدید | اس ام اس | پیامک | اس ام اس عاشقانه گاهی اوقات نه ! همیشه ، نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد که وقتی تو اوج تنهایی هستی با چشماش بهت بگه ، بهت بگه هستم تا ته تهش . . . هستم تا آخرش . . . عاشقتم بدجور . . . توهم رو کنی بهش و بهش بگی منم هستم همینجا توی قلبت تا ابد . . . . . . . . . بارانی ات را بپوش و در آغوشم بگیر . . . ابر ، ابر گریه دارم . . . ! . . . . . . سراب رد پای تو / کجای جاده پیدا شد ؟ . . . . . . سرمایی که بوده ام ، همیشه . . . ولی . . . بین خودمان بماند . . . سرمایی تر میشوم ، وقتی پای آغوش تو در میان باشد . . . ! . . . . . . وقتی دلم گرفته برام اسمون ریسمون نباف ! جوک نگو ! فیلسوف نشو ! فقط دستمو بکش و بغلم کن ! . . . . . .
اس ام اس جدید | اس ام اس | پیامک | اس ام اس عاشقانه گاهی چه دلتنگ میشویم برای یک مواظب خودت باش برای یک هستم برای یک نوازش برای یک آغوش . . . . . . . . . نگاهت هر قدر هم که دور باشد ، آرامم میکند . . . و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه . . . چقدر رسیدنت را دوست دارم . . . آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی . . . تنها برای ” تــــــو ” ، هنوز گرم است ♥ . . . . . .
اس ام اس جدید | اس ام اس | پیامک | اس ام اس عاشقانه ﻣﺸــﺮﻭﺏ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨــﻮﻧﻢ . . . ﺳﯿﮕﺎﺭ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . . ﻣﺴﺎﻓــﺮﺕ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . . ﺩﯾﺎﺯﭘﺎﻡ ؟ ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻧـﻢ . . . ﻣــﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻏــﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﯿــﺎﺯ ﺩﺍرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید