هر روز!
هر روز!

پیامک ها و جملات غمگین (سری 9) پیامک ها و

پیامک ها و جملات غمگین (سری 9) پیامک ها و

پیامک ها و جملات غمگین (سری 9)
پیامک ها و جملات غمگین (سری 9) - : پیامک ها و جملات غمگین (سری 9)
: پیامک ها و جملات غمگین (سری 9)
:  
 
در هیاهوی زندگی دریافتم ؛ چه بسیار دویدن ها،که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم ، چه بسیار غصه ها،که فقط باعث سپیدی موهایم شد در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ، دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود” و اگر نخواهد “نمی شود”
به گزارش : ∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
خدایا ته نشین شد آرزوهایم ، کمی هم بزن زندگی ام را
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی چون قفسی است ، قفسی تنگ ، پر از تنهایی
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم … آن ها مرده بودند و زندگی می کردند، ما زندگی می کنیم و مرده ایم …
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
راه رفتن را یاد گرفتیم تا دویدن را بلد شویم دویدن را یاد گرفتیم تاراهی برای زودتر رسیدن بیابیم دویدیم و دویدیم و دویدیم بی آنکه بدانیم سهم ما از زندگی فقط دویدن بود نه رسیدن
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
خودکُشی کردن که کاری نداره. . . اگه مـــَردی، زندگی کن…
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی ، ساعتی شنی ست گاه لازم است زیر و رو شود !
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
میــدونـ ــی چـیـه؟ چـــیز خـاصــی نــیــست فـقـط یـــکم خستــم از زندگـی یـکم میخوام بـــخوابم یـــکــم مـــیـــخــوام نـــبـــاشم
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
خسته میشه از زندگی! کسی که جسم و روحش باهم اختلاف سنی داشته باشه!
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
کاش زندگی از آخر به اول بود.. پیر بدنیا می آمدیم.. آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم.. سپس کودکی معصوم می شدیم و در نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم…!!!
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی تلخ ترین… خواب من است! خسته ام خسته از این خواب بلند
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود که میخواهم تا سقف آسمان پرواز کنم و رویش دراز بکشم آرام و آسوده ، مثل ماهی حوضمان که چند روزی است که روی آب شناور است
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی دو چیز را یادم داد : آرزوی مرگ مرگ آرزو
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
 دستمال که هیچ ، کل زندگی ام زیر درخت آلبالو گم شده است !
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی… خاطر دریایی یک قطره ، در آرامش رود زندگی… حس شکوفایی یک مزرعه ، در باور بذر زندگی… باور دریاست در اندیشه ماهی ، در تنگ زندگی… ترجمه روشن خاک است ، در آیینه عشق زندگی… فهم نفهمیدن هاست
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی مثل دیکته است، هی غلط مینویسیم و هی پاک میکنیم، دوباره مینویسیم و باز پاک میکنیم، غافل از اینکه یه روز داد میزند ورقه ها بالا…
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
نمی دانم چه کسی ! دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفت که دیگر نمی افتند
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
غروب جمعه … از زندگی من دلباز تر است
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست !
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند شک ندارم همین روزها همه سیر میشوند ، از زندگی …
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
سکوت نکن زمزمه کن گاهی ! قدم بزن در کوچه های زندگی و گاهی آرام پرواز کن این آبی بیکران مال تو نباشد … مال کیست ؟
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
زندگی زمان دارد و زمان میگذرد هر دو میگذرند و ما مینگریم ؛ زندگی ٬ زمان تیک تاک با صدای قلب هماهنگ می شود هر دو باهم می نوازند و میروند تا پایان هر دو سکوت باشد و ایست
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ، کوتاه بودن آن نیست بلکه غم انگیز آن است که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه : چی فکر می کردیم و چی شد !
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
کرم دندانهایم را خورد … از بس در قاب زندگی گفتم : سیب !
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
به شدت نیاز دارم یکی پایین زندگیم بنویسه : چند سال بعد …
∞∞∞∞∞∞∞ مجله  ∞∞∞∞∞∞∞
خدایا میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم ، دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد !
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید