هر روز!
هر روز!

پیام وزیر ارشاد برای درگذشت مادر شهید حسن جنگجو :

پیام وزیر ارشاد برای درگذشت مادر شهید حسن جنگجو :

پیام وزیر ارشاد برای درگذشت مادر شهید حسن جنگجو
: پیام وزیر ارشاد برای درگذشت مادر شهید حسن جنگجو
فرهنگ > مدیریت فرهنگی - سیدعباس صالحی در واکنش به درگذشت مادر شهید حسن جنگجو متن کوتاهی را در توییتر منتشر کرد.
به گزارش : به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توییتر نوشت: «پیکر شهید حسن جنگجو پس از ٣٤ سال به ایران آمد. مادرش خندید و جان سپرد. سال ها منتظر این دیدار بود.»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید