مطالب جالب!
مطالب جالب!

پیرترین دانش‌آموز جهان درگذشت رسانه‌های محلی كنیا از درگذشت پیرترین

پیرترین دانش‌آموز جهان درگذشت رسانه‌های محلی كنیا از درگذشت پیرترین

پیرترین دانش‌آموز جهان درگذشت
رسانه‌های محلی كنیا از درگذشت پیرترین دانش‌آموز جهان كه در این كشور زندگی می‌كرد ، در سن 90 سالگی خبر دادند.

 
رسانه‌های محلی كنیا از قول دپارتمان آموزش و پرورش این كشور اعلام كردند: «كیمانی ماروگ» كه لقب پیرترین دانش‌آموز جهان را از آن خود كرده بود ، در سن 90 سالگی درگذشت.
ان.‌تی.‌وی ـ تلویزیون محلی كنیا ـ نیز خبر داد: این پیرمرد كه یكی از كهنه‌سربازان در جنگ‌های داخلی دهه 1950 میلادی كنیا بود، هنگامی كه در سال 2003 میلادی آموزش ابتدایی در كشور رایگان اعلام شد، به مدرسه رفت تا علم و دانش كسب كند.
در گزارش رسانه‌های محلی كنیا همچنین آمده است: این پدربزرگ 90 ساله به تازگی آموزش ابتدایی خود را به اتمام رسانده بود كه درگذشت.
گفته می‌شود ، وی در مصاحبه‌ای كه با رسانه‌های محلی كنیا داشت، اعلام كرده بود كه قصد دارد تحصیلات خود را همچنان ادامه دهد. رسانه‌های محلی كنیا از درگذشت پیرترین دانش‌آموز جهان كه در این كشور زندگی می‌كرد ، در سن 90 سالگی خبر دادند. رسانه‌های محلی كنیا از قول دپارتمان آموزش و پرورش این كشور اعلام كردند: «كیمانی ماروگ» كه لقب پیرترین دانش‌آموز جهان را از آن خود كرده بود ، در سن 90 سالگی درگذشت. ان.‌تی.‌وی ـ تلویزیون محلی كنیا ـ نیز خبر داد: این پیرمرد كه یكی از كهنه‌سربازان در جنگ‌های داخلی دهه 1950 میلادی كنیا بود، هنگامی كه در سال 2003 میلادی آموزش ابتدایی در كشور رایگان اعلام شد، به مدرسه رفت تا علم و دانش كسب كند. در گزارش رسانه‌های محلی كنیا همچنین آمده است: این پدربزرگ 90 ساله به تازگی آموزش ابتدایی خود را به اتمام رسانده بود كه درگذشت. گفته می‌شود ، وی در مصاحبه‌ای كه با رسانه‌های محلی كنیا داشت، اعلام كرده بود كه قصد دارد تحصیلات خود را همچنان ادامه دهد.


رسانه‌های محلی كنیا از درگذشت پیرترین دانش‌آموز جهان كه در این كشور زندگی می‌كرد ، در سن 90 سالگی خبر دادند.
رسانه‌های محلی كنیا از قول دپارتمان آموزش و پرورش این كشور اعلام كردند: «كیمانی ماروگ» كه لقب پیرترین دانش‌آموز جهان را از آن خود كرده بود ، در سن 90 سالگی درگذشت.
ان.‌تی.‌وی ـ تلویزیون محلی كنیا ـ نیز خبر داد: این پیرمرد كه یكی از كهنه‌سربازان در جنگ‌های داخلی دهه 1950 میلادی كنیا بود، هنگامی كه در سال 2003 میلادی آموزش ابتدایی در كشور رایگان اعلام شد، به مدرسه رفت تا علم و دانش كسب كند.
در گزارش رسانه‌های محلی كنیا همچنین آمده است: این پدربزرگ 90 ساله به تازگی آموزش ابتدایی خود را به اتمام رسانده بود كه درگذشت.
گفته می‌شود ، وی در مصاحبه‌ای كه با رسانه‌های محلی كنیا داشت، اعلام كرده بود كه قصد دارد تحصیلات خود را همچنان ادامه دهد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید