مسیر سبز
مسیر سبز

پیرمرد سنگدل با تبر جان همسرش افتاد! پانا :

پیرمرد سنگدل با تبر جان همسرش افتاد! 
 پانا :

پیرمرد سنگدل با تبر جان همسرش افتاد!
        پانا : دادگاهی در شرق افغانستان مردی هشتاد ساله را به اتهام کشتن همسر هفتاد ساله اش به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.  این پیرمرد متهم است که دو ماه پیش در ولایت کنر همسرش را نیمه شب به وسیله تبری در بسترش به قتل رسانده است. براساس گزارش قضات دادگاه ولایت کنر، علاوه بر اسناد و مدارکی که نیروهای پلیس گردآوری کرده اند، این پیرمرد هم به جرمش اعتراف کرده است. فرد متهم، که در دادگاه نمی توانست به خوبی صحبت کند، گفته که همسر هفتاد ساله او پاک دامن نبوده، ولی خویشاوندان این زن و همسایگان او این اتهام را رد کرده اند. در دادگاه درخواستهایی برای قصاص این مرد هم مطرح شد، اما کهولت سن او باعث شد که قاضی از بررسی این موضوع صرف نظر و برای او حکم 16 سال زندان صادر کند. او در دادگاه آنقدر ناتوان بود که نمی توانست به جایگاه ویژه متهمان برود. خشونت علیه زنان در افغانستان موضوعی است که هر از گاهی در رسانه های این کشور خبرساز می شود، اما ظاهرا این نخستین بار است که مردی به این سن مرتکب چنین خشونتی علیه همسرش می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید