هر روز!
هر روز!

پیشگیری از غرق شدگی کودکان/کودکان و آب پیشگیری از

پیشگیری از غرق شدگی کودکان/کودکان و آب 
 پیشگیری از

پیشگیری از غرق شدگی کودکان/کودکان و آب
پیشگیری از غرق شدگی کودکان/کودکان و آب : پیشگیری از غرق شدگی کودکان/کودکان و آب
: پیشگیری از غرق شدگی کودکان/کودکان و آب

: به گزارش : غرق شدگی یک معضل جهانی است. سالانه حدود ۱۲ ۱۰ میلیون نفر در جهان در حالت تقریبا غرق شدگی قرار می گیرند که بخشی از آنها نجات داده شده لیکن از این تعداد، یک میلیون و دویست هزار نفر غرق می شوند؛ این رقم معادل دو نفر غرق شدگی در هر دقیقه می باشد! و متأسفانه کودکان بیش از نیمی از آمار غرق شدگان را تشکیل می دهند. در یک بررسی در سال ۲۰۰۰، مشخص شد که ۹۷% از موارد غرق شدگی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه اتفاق افتاده است که به نظر می رسد تعداد کمتر موارد غرق شدگی در کشورهای توسعه یافته به دلیل سیستمهای جامع پیشگیری و آموزش در این کشورها بوده است.
 
در رابطه با کودکان، سازمان بهداشت جهانی «غرق شدگی» را به عنوان سومین دلیل مرگ کودکان ۵ -۱ ساله در جهان شناخته و آن را نخستین دلیل مرگ ناشی از آسیب دیدگی کودکان در جهان معرفی نموده است. شاید یکی از دلایل این موضوع این است که والدین معمولاً احتمال غرق شدگی فرزندشان را بسیار کم برآورد می کنند و ناخودآگاه چنین تصور می کنند که این موضوع هرگز برای فرزند آنها رخ نمی دهد. همچنین بسیاری از والدین کودکان غرق شده، اعتماد غیر واقع بینانه به میزان رعایت نکات ایمنی توسط کودکانشان داشته اند. یکی از نکات بسیار مهم در مورد کودکان این است که غرق شدگی کودکان الزاماً در رودخانه یا دریا اتفاق نمی افتد. تجربه حوادث قبلی نشان داده است که نوزادان و/یا کودکان ممکن است در وان حمام، فقط چند سانتیمتر آب در کف سطل آب، لگن دستشویی یا توالت، جکوزی، آبشخور حیوانات، تانک آب، چاه آب، حوض کوچک، کانال کوچک آب، یا حتی یک گودال کوچک پر شده از آب باران غرق شوند.
 
یکی از نکات بسیار حیاتی برای پیشگیری از غرق شدگی در این گروه سنی این است که هرگز نوزادان یا کودکانِ درون آب (یا در اطراف آب) را حتی برای یک ثانیه تنها نگذارید، این موضوع حتی در مواردی که کودک مهارتهای شنا را آموخته باشد یا آب بسیار آرام، کوچک یا بسیار کم عمق حتی در حد چند سانتیمتر باشد نیز مصداق دارد. بلکه تمامی نوزادان یا کودکان به نظارت مستقیم افراد بالغ در هنگام شنا در آب یا بازی در اطراف آب نیاز دارند. نظارت مستقیم به این معنی است که فرد بالغ بتواند کودک یا کودکان را در تمام مدت، مستقیم ببیند (فاقد حتی یک ثانیه چشم برگرفتن از کودک) و همچنین به کودک نزدیک باشد.
 
مفهوم نزدیک بودن در مورد نوزادان و کودکان کمتر از سن مدرسه، به این معنی است که فرد بالغ آنقدر به نوزاد/کودک نزدیک باشد که بتواند هر لحظه به او دسترسی داشته باشد. مرور حوادث قبلی نشان داده که در موارد غرق شدگی کودکان، متوسط زمان عدم نظارت مستقیم بر کودک کمتر از ۵ دقیقه بوده است! و یک کودک ممکن است در عمق فقط ۵ سانتیمتر آب در کمتر از ۲ دقیقه در سکوت غرق شود. در بسیاری از موارد غرق شدگی کودکان در استخرهای خانگی، کودک آخرین بار در خانه دیده شده و فقط کمتر از ۵ دقیقه از چشم والدین دور بوده است.
 
هنگامی که بر کودکی در کنار استخر یا در آب استخر نظارت دارید از صحبت کردن، مطالعه، چرت زدن، تماس تلفنی یا انجام هرگونه کار دیگری که چشم شما را حتی یک ثانیه از کودک برگیرد جداً اجتناب کنید. همانطور که در سطور قبل ذکر شد، کودک ممکن است در عرض فقط چند ثانیه به آرامی و فاقد آگاه شدن شما غرق شود. بویژه یکی از مواقع خطرساز برای غرق شدگی کودکان، جمع شدن آشنایان شامل چند فرد بالغ و چند کودک در اطراف آب است. اگر چند فرد بالغ در بیرون از آب حضور دارند، برای تقسیم مسئولیت نظارت بر کودکان، یک کاغذ تهیه کنید و روی آن عبارتی نظیر «مسئول نظارت بر کودکان در آب» را با خط درشت بنویسید.
 
به این کاغذ اصطلاحاً «کارت مراقب آب» یا Water Watcher Card گفته می شود. هر فرد مسئول باید تا زمانی که این کاغذ را همراه خود دارد بر کودکان نظارت داشته باشد و تا فرد دیگری را برای انتقال مسئولیت پیدا نکرده، اجازه ترک نظارت بر کودکان را ندارد. از گفتن شفاهی به یکدیگر خودداری کنید، چرا که ممکن است یکی از افراد مسئولیتش را فراموش کرده و پس از مدتی ندانسته هیچکس بر کودکان نظارت نداشته باشد! ضمناً چنانچه بر شنای افراد در آب یا حتی کودکان در کنار آب نظارت دارید همواره یک تلفن همراه روشن و متصل به شبکه با خود داشته باشید.
 
در ادامه برخی نکات پیشگیری از غرق شدگی در کودکان که حسب تجربیات متخصصان از بررسی موارد متعدد غرق شدگی بدست آمده اند، آورده می شود:
 
o هرگز مسئولیت نظارت بر کودکان در آب را به کودکان دیگر که ممکن است حتی سن بیشتری دارا باشند نسپارید.
 
o چنانچه کودک را کنار آب یا روی آب ندیدید، قبل از جستجوی هر محل دیگری، حتماً به سرعت کف آب را بررسی کنید. در مواردی که تعداد کودکان زیاد باشد، فرد مسئول نظارت بر آنها باید دائماً زیر آب را نیز رصد کند.
 
o از بازی کردن یا نشستن کودک در اطراف سوراخ های خروجی آب استخر (زهکش ها) جداً خودداری کنید. مکش آب در این محل می تواند موجب گیر افتادن مو یا بدن کودک شده و او را غرق کند.
 
o بسیاری از کودکان ممکن است در سالهای نخست زندگی درک درستی از خطرات آب، مفهوم عمق، و غرق شدگی نداشته باشند. آموزش صحیح کودکان در این مورد می تواند اهمیت حیاتی برایشان داشته باشد. با این حال هرگز نظارت مستقیم بر کودک را لحظه ای متوقف نسازید. تجربیات سایر کشورها نشان داده که آموزش خطرات آب در مهدهای کودک و مدارس موجب کاهش بسیار چشمگیر موارد غرق شدگی در کودکان و حتی نس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید