هر روز!
هر روز!

پیلاتس برای یک شکم تخت پیلاتس

پیلاتس برای یک شکم تخت 
 
 
 پیلاتس

پیلاتس برای یک شکم تخت

 
پیلاتس برای یک شکم تخت این تمرینات پیلاتس ، برای داشتن یک شکم صاف است. یک مطالعه در سال ۲۰۰۸ نشان داد که ورزش پیلاتس عضلاتی را که مسئول شکمی صاف و تخت هستند درگیر و تقویت می کند. اما ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید