هر روز!
هر روز!

چرا از خاراندن محل خارش لذت می بریم؟! ریشه یابی

چرا از خاراندن محل خارش لذت می بریم؟! ریشه یابی

چرا از خاراندن محل خارش لذت می بریم؟!
ریشه یابی علت لذت و رضایت از خاراندن بدن خارش ، به گونه ای ، واکنشی نسبت به یک محرک است . اگر احساس خارش کنید ، راهی برای مهار این حس ندارید . تحقیقات نشان می دهد ، لذت و رضایتی که از خاراندن محل خارش به شما دست می دهد ، به دلیل ” فعالیت بیش از حد ” در ناحیه ای از مغز است که مسئول کنترل جنبش و فرایند پاداش است . به گفته پژوهشگران ، علی رغم لذت اولیه خاراندن ، ادامه این عمل می تواند منجر به افزایش شدت خارش به همراه درد و آسیب دائمی پوست شود . به همین دلیل دانستن فعالیت مغزی که موجب افزایش این رفتار بیمارگونه است ، مهم می باشد . چرا از خاراندن محل خارش لذت می بریم؟! : چرا از خاراندن محل خارش لذت می بریم؟! چرا از خاراندن محل خارش لذت می بریم؟! دانشمندان ، ده بیمار را که مبتلا به خارش مزمن بودند و ده فرد سالم را که یک محل خارش را می خاراندند ، با ام آر آی پیشرفته مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند قسمت هایی از مغز که مسئول کنترل جنبش و فرایند پاداش است ، در بیماران مبتلا به خارش مزمن ، هنگام خاراندن فعال تر بوده است . نتایج این مطالعات نشان می دهد ، این فعالیت بیش از اندازه می تواند به توجیه اعتیاد به خاراندن در این بیماران کمک کند .
: چرا از خاراندن محل خارش لذت می بریم؟!
به گزارش : پس بار بعدی که جایی از بدنتان دچار خارش شدید شد سعی کنید با کنترل فکر خود ، از خاراندن آن جلوگیری کنید و یا حداقل میزان خاراندن را کم کنید. / healthmag.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید