پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا

چرا انسان ها از نظر ذهنی و سیستم تصمیم گیری دچار

 لینک
چرا انسان ها از نظر ذهنی و سیستم تصمیم گیری دچار

چرا انسان ها از نظر ذهنی و سیستم تصمیم گیری دچار نقص هستند ؟ این نقص از کجا نشأت میگیرد ؟

یکی از سوألاتی که همیشه برای من پیش می آید این است که چرا انسان ها دچار نقص در تصمیم گیری هستند ؟ آیا اگر این نقص در تصمیم گیری برطرف میشد ، ما انسان های هوشمند تری نبودیم ؟ حتی شاید نه تنها تکنولوژی زمینی پیشرفت چشمگیری میکرد ، بلکه به محیط زیست هم آسیب نمیرساندیم .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...

#هوش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید