مطالب جالب!
مطالب جالب!

چرا زنان ،احساسی تر هستند دكتر جغتایی:چون زنان بیشتر از

چرا زنان ،احساسی تر هستند
دكتر جغتایی:چون زنان بیشتر از نیمكره راست مغز خود استفاده می كنند ” دكتر جغتایی:چون زنان بیشتر از نیمكره راست مغز خود استفاده می كنند ،احساسی تر هستند و به همین دلیل هم بیشتر به مسائلی روی می آورند كه با منطق ،توجیه پذیر نیست … “
و به همین دلیل هم بیشتر به مسائلی روی می آورند كه با منطق ،توجیه پذیر نیست … “

 
پایگاه فرهنگی تفریحی
پایگاه فرهنگی تفریحی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید