هر روز!
هر روز!

چرا مرا نمی فهمی : وقتی مریم وارد خانه شد،

چرا مرا نمی فهمی 
 : وقتی مریم وارد خانه شد،

چرا مرا نمی فهمی
: وقتی مریم وارد خانه شد، همسرش را دید که فوتبال تماشا می کند و فرزندشان هم در حال بازی است.
به گزارش : «عزیزم پارک خوش گذشت؟ چه بازی هایی کردین؟ سرسره هم سوار شدی؟...»
«اصلا نرفتیم پارک! بابا گفت کار داره...»
«باز که نشستی پای تلویزیون و این بچه رو هم گذاشتی به حال خودش. یه بار قرار بود ببریش پارک. معلومه خب تلویزیون دیدنت واجب تره. همه کارها رو خودم باید انجام بدم. تو هم یا پای تلویزیون می شینی یا اصلا خونه نیستی، تقصیر خودمه که از اول همه کارها رو تنهایی انجام دادم.»
«اصلا خودم می دونم با بچه ام چطوری رفتار کنم! دوست نداشتم ببرمش پارک. تو عادت داری هر وقت میای خونه از همه چیز ایراد بگیری. یه روز تعطیل هم تو خونه آرامش نداریم...»
همه ما کم و بیش شاهد اینگونه مشاجرات در خانواده ها بوده ایم. مشاجراتی که گاهی فضا را برای تمام اعضای خانه، به خصوص کودکان سخت و آزاردهنده کرده و دو طرف را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید