مسیر سبز
مسیر سبز

چك دكتر مصدق در وجه هاشمی/ تصویر مرحوم دكتر مصدق

چك دكتر مصدق در وجه هاشمی/ تصویر 
 مرحوم دكتر مصدق

چك دكتر مصدق در وجه هاشمی/ تصویر
مرحوم دكتر مصدق طی نامه ای در آذرماه سال ۱۳۴۳ ضمن تمجید از كتاب سرگذشت فلسطین؛ چكی را به منظور حمایت از تجدید چاپ آن برای نویسنده كتاب ( هاشمی رفسنجانی ) فرستادند.

دكتر مصدق پس از مطالعه كتاب هاشمی گفت: «از كتاب سرگذشت فلسطین نهایت استفاده را كردم حیف است كه این كتاب در گوشه ای بلامطالعه بماند ».یكی از اسناد ساواك در ارتباط با حمایت مرحوم دكتر محمد مصدق و همچنین سفیر اردن در ایران از هاشمی رفسنجانی نویسنده كتاب سرگذشت فلسطین در سال ۱۳۴۳ بدین شرح است:منبع : عصر ایران
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید