مکان یار
مکان یار

چلوکبابی برادران صلاحی آدرس: ایران - گیلان - فومن میدان ولیعصر،

چلوکبابی برادران صلاحی آدرس: ایران - گیلان - فومن میدان ولیعصر،

چلوکبابی برادران صلاحی
آدرس: ایران - گیلان - فومن میدان ولیعصر، خیابان چهارم دی

چلوکبابی صلاحی از چلوکبابی های خوب شهر فومن هستش و اینجا می تونین لذیدترین کباب چنجه و کوبیده به همراه کته رو نوش جان کنین.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید