هر روز!
هر روز!

چهار چیزی که نباید به فرد مضطرب بگویید چهار چیزی

چهار چیزی که نباید به فرد مضطرب بگویید چهار چیزی

چهار چیزی که نباید به فرد مضطرب بگویید
چهار چیزی که نباید به فرد مضطرب بگویید : چهار چیزی که نباید به فرد مضطرب بگویید
: چهار چیزی که نباید به فرد مضطرب بگویید
افراد مضطرب و پرشور، ناراحت کننده و دلسردکننده اند، مخصوصا برای افراد خونسرد و آرام. اما بعضی از این افراد سخت و پریشان، جزو مبتکرترین و موفق ترین انسان ها هستند. ضمنا شما نمی خواهید ذهنیت بدی از خود به آنها بدهید؛ آنها می توانند از تنش شان علیه شما استفاده کنند!
به گزارش چهار چیزی که با گفتن شان، افراد مضطرب را می رنجانید
این هشدارها و تذکرات نه تنها شور و اضطراب شان را بی اعتبار می کند بلکه موجودیت شان را هم بی ارزش می کند.
حتی اگر او بابت پریشانی اش عذرخواهی کند، موافقت نکنید که او پریشان است. آنها معمولا این را صرف ادب می گویند. تعداد کمی از این افراد واقعا عقیده دارند که به اندازه ای که حقیقت دارد باور پذیرند و حتی تعداد کمتری می خواهند با این موضوع مواجه شوند.
بیشتر افراد مضطرب می دانند که رفتارشان سالم نیست. آنها فقط نمی توانند به اندازه یک فرد آرام و خونسرد، خودشان را کنترل کنند.
درست مثل هرکس دیگری، افراد مضطرب می خواهند همان جری که هستند مورد قبول باشند. فکر نکنید چون آنها با اراده قوی ظاهر می شوند، پس تحت تاثیر تلاش ناشیانه شما برای فرار از آنها نیستند یا از آن غافلند. به اشخاص مضطرب احترام بگذارید. برخلاف طرز رفتارشان، این شورو تنش در آنها اغلب نتایجی دارد که حداقل به اندازه طرزرفتار افراد خونسرد، باارزش است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید