مطالب جالب!
مطالب جالب!

چهره جالب سالومه هنگام بازی کردن در سریال ایرانی

چهره جالب سالومه هنگام بازی کردن در سریال ایرانی

چهره جالب سالومه هنگام بازی کردن در سریال ایرانی
سالومه قبل از خروج از ایران و نقش آفرینی در یک سریال ایرانی سال 1382     وی در سریالی ایرانی که از شبکه ی خوزستان پخش میشده نقش داشته.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید