هر روز!
هر روز!

چه چیزی در خورشید می سوزد؟ چه چیزی در خورشید

چه چیزی در خورشید می سوزد؟ چه چیزی در خورشید

چه چیزی در خورشید می سوزد؟
چه چیزی در خورشید می سوزد؟
کره عظیم سوزانی است که به ما گرما، نور و حیات می دهد، از نظر ستاره شناسان خورشید تنها یک ستاره در حال مرگ مانند میلیاردها ستاره دیگر است.
● اما چه چیزی در خورشید در حال سوختن است؟


همه ما می دانیم که در فضا هوایی وجود ندارد، و بنابراین اکسیژنی هم برای سوختن نیست.
در تجربه روزمره ما تنها سوختنی که برای ما آشناست، احتراق آتش است.


اما احتراق تنها نوع سوختن نیست؛ در واقع خورشید در حال سوختن است، اما نه سوختنی شیمیایی، بلکه یک "واکنش هسته ای" در آن رخ می دهد.
خورشید مقدار بسیار عظیمی از هیدروژن را می سوزاند که به صورت تقریبی، چند صد میلیون تن در هر ثانیه است.
اما نگران نباشید خورشید به این زودی ها دچار کمبود سوخت نخواهد شد؛ بر اساس اغلب تخمین ها، میزان هیدروژن موجود در خورشید برای ۵ میلیارد سال دیگر کفایت می کند.

منبع :tebyan

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید