هر روز!
هر روز!

چکار کنیم سقف مان بلندتر دیده شود؟ : چکار کنیم

چکار کنیم سقف مان بلندتر دیده شود؟ : چکار کنیم

چکار کنیم سقف مان بلندتر دیده شود؟
: چکار کنیم سقف مان بلندتر دیده شود؟
: در فضا هایی که به اصطلاح سقف کوتاهی دارند معمولا برای رنگ آمیزی سقف از رنگ های روشن و اغلب، سفید استفاده می کنند زیرا رنگ های تیره فضای داخلی اتاق را کوچک تر و باعث کوتاه تر به نظر رسیدن ارتفاع سقف می شود.
به گزارش : در این قسمت ایده هایی برای دکوراسیون داخلی | طرح های کاشی کف برای اتاق نشیمنبا سقف بلند تر آورده ایم.
1: مبلمان کمتر (less is more)


2: استفاده از آینه های بلند

3: پرده های سرتاسری بلند

4: خطوط عمودی

5: همرنگ بودن دیوار ها و سقف

6: نور پردازی نقطه ای

7: قرار دادن اجسام بلند در گوشه ها

8: تابلو های عمودی

9: رنگ کردن تا نیمه ی دیوار

10: رنگ آمیزی به صورت قطری

11: مبلمان با رنگ های جسورانه


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید