مسیر سبز
مسیر سبز

چک های برگشتی رکورد زد خبرگزاری ایسنا: دبيرکل بانک

چک های برگشتی رکورد زد
خبرگزاری ایسنا:  دبيرکل بانک مرکزي آمار روزانه چک برگشتي‌ها را اعلام کرد.

محمود احمدي با بيان اينکه آمار روزانه چک برگشتي‌ها در کشور حدود 75 هزار چک است اظهار کرد: اين موضوع باعث شده به گونه‌اي تجار و مخصوصا تجارت سنتي در مخاطره قرار بگيرند، بنابراين بانک مرکزي بايد به ميدان وارد شده و از چک به عنوان ابزار و وسيله‌اي که به عنوان تعهد پرداخت رايج شده حمايت کند که در اين زمينه اقداماتي در حال انجام است.

براساس دستورالعمل بانک مرکزي از بانک‌ها خواسته شده که از ارائه دسته چک به توليدکنندگان داراي سابقه چک برگشتي و بدهي غيرجاري به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي خودداري کنند که اين موضوع و ابلاغ آن اعتراضاتي را به دنبال داشته است.

دبيرکل بانک مرکزي در اين باره گفت: اين دسته از توليدکنندگان مي‌توانند شرايطي را براي ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آن‌ها اعتماد کرد .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید