هر روز!
هر روز!

چگونگی آغاز حیات بر روی کره ی زمین : چگونگی

چگونگی آغاز حیات بر روی کره ی زمین : چگونگی

چگونگی آغاز حیات بر روی کره ی زمین
: چگونگی آغاز حیات بر روی کره ی زمین
محققان می گویند که پاسخ چگونگی آغاز حیات بر روی کره ی زمین  را پیدا کرده اند.
به گزارش : محققان دانشگاه فناوری تگزاس بر این باورند که توانسته اند پاسخ سوالی در مورد چگونگی آغاز حیات در زمین در بیش از 3.8 میلیارد سال قبل را پیدا کنند. محققان بر این باورند که سیارکها و شهاب سنگها علاوه بر انتقال آب و ترکیبات شیمیایی حیات، دهانه های برخوردی ایجاد کرده اند که واکنشهای شیمیایی شکل دهنده سلولهای زنده در آن رخ داده اند.
به باور محققان، شهاب سنگها مواد آلی را در این دهانه ها قرار داده و سپس دنباله دارهای یخی که با زمین برخورد کرده اند، در آنها ذوب شده و آنها را پر از آب کرده اند.
برخوردهای شهاب سنگی بیشتر باعث ایجاد دریچه های زمین گرمایی آتش فشانی در پوسته زمین شده که آب را گرم کرده و بهم زده اند.
این سوپ ازلی سپس مواد شیمیایی را با هم ترکیب کرده و باعث ایجاد مولکولهای با پیچیدگی روزافزون و در نهایت حیات شده است.
محققان برای دستیابی به این نتایج به بررسی مناطق حاوی قدیمی ترین فسیلهای جهان در گرین لند، استرالیا و آفریقای جنوبی پرداختند.
/ ایسنا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید