هر روز!
هر روز!

چگونگی غدیر در روایات : چگونگی غدیر در روایات

چگونگی غدیر در روایات : چگونگی غدیر در روایات

چگونگی غدیر در روایات
: چگونگی غدیر در روایات
 دفاع حضرت زهرا علیها سلام از ماجرای غدیر پس از رحلت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و غصب فدک، روزی حضرت زهرا وارد مسجد شد و در میان انبوه جمعیت خطبه خواند و در فرازی از آن فرمود: «…و هل ترک ابی یوم غدیر خم لاحد عذرا؟» (1) و آیا پدرم در روز غدیر خم برای احدی عذری باقی گذاشت؟ و نیز فرمود:«انسیتم قول رسول الله یوم غدیر خم …» (2) آیا فراموش کردید سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را که د

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید