هر روز!
هر روز!

چگونگی نماز پر فضیلت بین مغرب و عشا : چگونگی

چگونگی نماز پر فضیلت بین مغرب و عشا : چگونگی

چگونگی نماز پر فضیلت بین مغرب و عشا
: چگونگی نماز پر فضیلت بین مغرب و عشا
 
از رسول خدا (ع) روایت است که سفارش فرمودند:
 
به گزارش : دو رکعت نماز بین مغرب و عشا بخوانید ، در رکعت اول بعد از حمد سیزده مرتبه (اذا زلزلت) و در رکعت دوم بعد از حمد پانزده مرتبه (قُلْ هُوَ اللّهَ اَحَد) را بخواند.
 
و اگر هر شب بخواند ثوابش را جز خدا کسی نتواند بشمار آورد.
 
اگر در هر ماه بخواند از مؤمنین، اگر در هر سال بخواند با من در بهشت همنشین باشد.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید