هر روز!
هر روز!

چگونگی پیشگیری خطرات سوء مصرف مواد مواد مخدر به

چگونگی پیشگیری خطرات سوء مصرف مواد 
 
 مواد مخدر به

چگونگی پیشگیری خطرات سوء مصرف مواد

مواد مخدر به موادی گفته می شود که استفاده از آن بر روی رفتار و خلق و خو و همچنین درک فرد تاثیر میگذاردو مانند عصبانیت و افسردگی بی دلیل و یا فراموشی و بی توجهی. در این مطلب به بررسی سوء مصرف مواد مخدر و خطرات آن می پردازیم. و انواع مواد مخدر موجود در ایران را معرفی م

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید