هر روز!
هر روز!

چیزکیک کدو تنبل بدون خامه ادویه پای کدو: 3 ق

چیزکیک کدو تنبل بدون خامه ادویه پای کدو: 3 ق

چیزکیک کدو تنبل بدون خامه
ادویه پای کدو: 3 ق غ دارچین + 2 ق غ زنجبیل +2 ق غ جوز هندی + نصف ق چ فلفل چیلی + نصف ق چ میخک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید