هر روز!
هر روز!

ژان پل سارتر : ژان پل سارتر

ژان پل سارتر
: ژان پل سارتر

به گزارش :
ژان پل سارتر در ۲۱ ژوئن سال ۱۹۰۵ در پاریس متولد شد. او یکی از پیش گامان مکتب اگزیستانسیالیسم بود که از چپ گرایان فرانسه و دیگر کشورها دفاع می کرد. سارتر کتاب های زیادی نوشت که از جمله آن ها می توان به کتاب تاثیرگذار “هستی و نیستی” اشاره نمود. سارتر در سال ۱۹۶۴ برای نگارش کتاب “کلمات” برنده جایزه نوبل ادبی شد ولی از پذیرفتن این جایزه خودداری نمود. او در ط

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید