هر روز!
هر روز!

کابینت آشپزخانه | جدیدترین طراحی کابینت آشپزخانه آشپزخانه | دکوراسیونبه

کابینت آشپزخانه | جدیدترین طراحی کابینت آشپزخانه آشپزخانه | دکوراسیونبه

کابینت آشپزخانه | جدیدترین طراحی کابینت آشپزخانه
آشپزخانه | دکوراسیونبه عنوان قلب خانه محسوب میشود و نقش میزبان خانواده در وعده های غذایی , بعضی گفتگو های خانوادگی و دوستانه , صرف چای و عصرانه و بسیاری دیگر را به عهده دارد.
به گزارش : به دنبال تغییراتی که در شرایط مالی خانواده ها در دنیای امروزی اتفاق افتاده است ساخت خانه ها و به دنبال آن متراژ آشپزخانه | دکوراسیونها رو به کاهش است پس باید دقت کرد که بهترین طراحی کابینت آشپزخانه | دکوراسیونآن است که از کمترین فضا بهترین و بیشترین استفاده را به دنبال داشته باشد دقیقا چیزی که دوستان ما در گروه دکوراسیون نمناک برای شما در نظر گرفته اند.
 
کابینت آشپزخانه | دکوراسیون| جدیدترین طراحی کابینت آشپزخانه : کابینت آشپزخانه | دکوراسیون| جدیدترین طراحی کابینت آشپزخانه
: کابینت آشپزخانه | دکوراسیون| جدیدترین طراحی کابینت آشپزخانه
  طراحی کابینت آشپزخانه
بی شک استفاده از کابینت رنگ روشن تاثیر بسزایی در از بین بردن خلا فضای کافی در آشپزخانه | دکوراسیونای به این کوچکی دارد.
 

  طراحی کابینت آشپزخانه
 

 طراحی کابینت آشپزخانه
 

  طراحی کابینت آشپزخانه
 
 

 طراحی کابینت آشپزخانه
 

  طراحی کابینت آشپزخانه
 

  طراحی کابینت آشپزخانه
دقت کنید استفاده از اشکال هندسی زاویه دار در کف و کابینت ها بی تاثیر در جلوه این آشپزخانه | دکوراسیونکوچک نبوده است.
 

  طراحی کابینت آشپزخانه
این هم یکی از خارق العاده ترین طراحی ها در سال 2013 
 

 طراحی کابینت آشپزخانه
 

 طراحی کابینت آشپزخانه
 
خالی بودن فضای روی کابینت ها یکی دیگر از ترفندهای ساده اما موثر در آشپزخانه | دکوراسیونهای کوچک است.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید