هر روز!
هر روز!

کادو پیچی با مفتول کادو پیچی با مفتول این

کادو پیچی با مفتول کادو پیچی با مفتول 
 این

کادو پیچی با مفتول
کادو پیچی با مفتول
این روزها خیلی جشن و مهمانی هست و عروسی و تولدها هم که همیشه به جای همیشگی خود هستند. هر قدر آموزش کادو پیچیدن را بدهیم باز هم کم گفته ایم. این آموزش هم در نوع خود تک است و کمتر جائی دیده اید


 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید