پرینت سه بعدی
پرینت سه بعدی

کاربرد پرینت سه بعدی در جواهرات سازی پرینت سه بعدی

 لینک
کاربرد پرینت سه بعدی در جواهرات سازی پرینت سه بعدی

کاربرد پرینت سه بعدی در جواهرات سازی
پرینت سه بعدی امروزه گسترش بسیار زیادی یافته است و در همه صنایع کاربرد های زیادی دارد یکی از زمینه هایی که می توان از پرینت سه بعدی استفاده کرد ، تولیدات جواهرات است.

در واقع با استفاده از پرینت سه بعدی می توان نمونه جواهری را که طراحی کرده اید را پرینت سه بعدی کنید و سپس با استفاده از مواد و ابزار مخصوص به راحتی قالب آن جواهر را درست کنید تا بتوانید آن قالب را با ماده اصلی مثل طلا و یا نقره پر کنید و طرح اصلی را بدست آورید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید