مسیر سبز
مسیر سبز

کارتون: عمه قدرتمند «کیم»! خبرآنلاین: علیرغم اعدام شوهر عمه

کارتون: عمه قدرتمند «کیم»! 
 خبرآنلاین: علیرغم اعدام شوهر عمه

کارتون: عمه قدرتمند «کیم»!
خبرآنلاین:  علیرغم اعدام شوهر عمه رهبر کره شمالی، همسر وی همچنان در حلقه قدرت در خاندان کیم باقی مانده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید