مسیر سبز
مسیر سبز

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری یکی از راه های

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری 
 یکی از راه های

کارت ویزیت خلاقانه! / گزارش تصویری
یکی از راه های موفقیت در کسب و کار، تبلیغات موثر است. این هدف می تواند حتی با یک کارت ویزیت به یاد ماندنی صورت گیرد.درج اطاعات تماس بر روی بادکنک، برای خواندن آنها باید بادکنک را باد کنید. متعلق به یک متخصص آسم و ریه
کارت ویزیت یک وکیل طلاق، تقسیم شدن کارت ویزیت به دو تکه نشان دهنده ی کمک به زوجین برای جدا شدن است. اطلاعات تماس در هر دو قسمت درج شده اند.کارت ویزیت چوبی!


منبع: گروه اینترنتی ایران سان
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید