هر روز!
هر روز!

کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی کاردستی و آموزش تصویری

کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی کاردستی و آموزش تصویری

کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی
کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی : کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی
: کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی
: کاردستی های آموزش تصویری سایت ابانک ، کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی با ما باشید .

به گزارش : کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی * مواد مورد نیاز:

 
مقداری سیم
قیچی
انبردست
کاغذ رنگی( این کاغذ می تواند معطر باشد و گل های شما را معطر کند.)
کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی * طرز ساخت:
کاغذی را که برای کاردستی خود انتخاب کرده اید را از وسط ببرید. به طوری  که دو مستطیل کشیده بدست آورید.
یکی از این مستطیل ها را بردارید وآن را از وسط به سمت داخل تا کنید.
گوشه های کاغذ را همانند تصویر به سمت بیرون تا کنید به صورتی که گوشه ها با خط پایین مماس شود.
گوشه های دیگر را نیز به همین صورت تا کنید. حواستان باشد که همه ی خط ها باید با یکدیگر مماس باشد. و خط های تا در یک خط باشد.
کاغذ را همانند تصویر دوباره از وسط به سمت بیرون تا کنید. سمت دیگر را به همین صورت تا بزنید.
مراحل قبل را برای دو کاغذ دیگر اجرا کنید. حواستان به اندازه ی کاغذها باشد. همه باید در یک اندازه باشند. تا بتوانید همانند تصویر زیر، در کنار هم نگه دارید، به صورتی که در یک ردیف بماند. همچنین باید مراقب باشید تا کاغذها همه در یک جهت( وسط آن به سمت بالا) باشد.
بعد از مرتب کردن کاغذها در کنار هم، وسط آنها را محکم نگه دارید.
سیم را همانند تصویر دور کاغذها بپیچید

انتهای سیم را به هم بپیچانید و با انبردست محکم کنید تا کاغذها از داخل آن بیرون نیایند.
برای پهن کردن گل برگ ها کافی است، شصت خود را وسط کاغذ بگذارید تا از هم باز شود.

و بعد از اینکه از یکدیگر باز شد سر آن را به سمت پایین بیاورید و کمی خم کنید.
کاغذها را به همین صورت پهن کنید تا همانند شکل زیر شود.
بعد از این که یک طرف را کامل کردید، سمت دیگر را همانند مراحل قبل درست کنید. و به این صورت گل کاغذی شما آماده است.
کاربران عزیز می توانید این گل را در زنگ های مختلف درست کنید و برای تزیین اتاقتان استفاده کنید.

کاردستی و آموزش تصویری گل کاغذی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید