هر روز!
هر روز!

کارمند خارجی صلیب سرخ در افغانستان ترور شد : کارمند

کارمند خارجی صلیب سرخ در افغانستان ترور شد : کارمند

کارمند خارجی صلیب سرخ در افغانستان ترور شد
: کارمند خارجی صلیب سرخ در افغانستان ترور شد
: به گزارش بولتن نیوز، منابع افغان روز دوشنبه اعلام کردند که یک بیمار معلول که با خود سلاح حمل می کرد وارد بیمارستان صلیب سرخ در مزارشریف شد و به این کارمند شلیک کرد. براساس گزارش این منابع این شخص معلول که از مدتی پیش به این بیمارستان مراجعه می کرد و همیشه نیز با خود سلاح به همراه داشت ، امروز هنگام ورود به این کارمند خارجی شلیک و وی را از پای در آورد. به گزارش : این شهروند اسپانیائی که یک زن بود بتازگی از کابل به مزارشریف رفته بود تا در این بیمارستان برای معلولان کار کند. کارمندان و اتباع خارجی هر ازگاهی در افغانستان کشته و یا برای بدست آوردن پول ربوده می شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید