مسیر سبز
مسیر سبز

کاریکاتور: تکاندن سازمان تامین اجتماعی! عصر ایران: جمعی از

کاریکاتور: تکاندن سازمان تامین اجتماعی! 
 عصر ایران: جمعی از

کاریکاتور: تکاندن سازمان تامین اجتماعی!
عصر ایران: جمعی از کارکنان تامین اجتماعی در نامه ای از حسن روحانی، رییس جمهوری خواستند تا نسبت به آن چه که استخدام های بی ضابطه طی هفته های اخیر در سازمان تامین اجتماعی خوانده اند، اقدام مقتضی انجام دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید