مسیر سبز
مسیر سبز

کاریکاتور: مرخصی زايمان برای مردان! روزنامه شرق: طرح افزایش مرخصی

کاریکاتور: مرخصی زايمان برای مردان! 
 روزنامه شرق: طرح افزایش مرخصی

کاریکاتور: مرخصی زايمان برای مردان!
روزنامه شرق: طرح افزایش مرخصی زایمان زنان به 9 ماه در مجلس بررسی می شود. همچنین پیشنهاد اختصاص دو هفته مرخصی زایمان به مردان نیز بررسی خواهد شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید