هر روز!
هر روز!

کاسینی به تکلیف آخرش رسید! : کاسینی به تکلیف آخرش

کاسینی به تکلیف آخرش رسید! : کاسینی به تکلیف آخرش

کاسینی به تکلیف آخرش رسید!
: کاسینی به تکلیف آخرش رسید!
فضاپیمای کاسینی با تغییر مدار خود وارد مرحله جدیدی از ماموریتش می شود. این کاوشگر با انجام پنج مانور، انحراف مداری خود را نسبت به استوای زحل افزایش خواهد داد. کاسینی برای تغییر مدار از گرانش تایتان، بزرگ ترین قمر زحل نیز کمک خواهد گرفت. ارل میز، مدیر برنامه کاسینی در این باره گفت: «گرانش تایتان تمام کارهای سخت را انجام خواهد داد. کار ما این است که فضاپیما را در زمانی مشخص، در موقعیت و ارتفاع دقیقی از تایتان قرار دهیم.» پس از تغییر مدار، کاسینی دیگر به مداری تقریبا حلقه های زحل باز نخواهد گشت. این تغییر آغازی بر پایان ماموریت کاسینی خواهد بود. این مرحله «تکلیف آخر» نامگذاری شده؛ نامی که براساس یک رای گیری عمومی انتخاب شده است. کاسینی قرار است با گذر از کنار بیرونی ترین حلقه زحل، در مداری قرار بگیرد که از فراز قطب شمال این سیاره عبور می کند. تزریق به این مدار به کاسینی کمک می کند تا فوران یخ فشان های انسلادوس را با دقت بیشتری ببیند.  پس از آن کاسینی به نمایش نهایی خود خواهد رسید. نمایشی که در آن فضاپیما، ۲۲ بار از میان حلقه های زحل و سطح سیاره خواهد گذشت و سپس در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۴ شهریور ۱۳۹۶) در جو زحل فرو خواهد رفت. به گزارش : کاسینی از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی در مدار استوایی زحل مستقر بوده است. در این مدت فضاپیما قادر به بررسی قمرهای یخی زحل یعنی هایپریون، دیون و انسلادوس بوده است. ماموریت کاسینی – هویگنس برنامه ای مشترک از ناسا، سازمان فضایی اروپا و سازمان فضایی ایتالیا است. مدارگرد کاسینی ماموریت خود را در سال ۲۰۰۴، در سیاره زحل آغاز کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید