مطالب جالب!
مطالب جالب!

کاش گاهی مرد بودم چه کسی میگوید که من

کاش گاهی مرد بودم 
 چه کسی میگوید که من

کاش گاهی مرد بودم
چه کسی میگوید که من هیچ ندارم…؟ من چیزهای با ارزشی دارم ….! حنجره ای برای بغض … چشمانی برای گریه… لبهایی برای سکوت… ریه هایی برای سیگار… دستهایی برای خالی ماندن… پاهایی برای نرفتن…. شبهایی بی ستاره…. پنجره ای به سوی کوچه بن بست… و وجودی بی پاسخ…..
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
از درد های کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد لال می شوی…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید