اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

کامرانی فر: شاید دیگر نتوانم داوری کنم کامرانی فر در

کامرانی فر: شاید دیگر نتوانم داوری کنم کامرانی فر در

کامرانی فر: شاید دیگر نتوانم داوری کنم
کامرانی فر در این باره به "" گفت: من به دلیل درد معده ام در تست داوران جام ملت ها رد شدم. این دردی است که مدت ها با من است و من را اذیت کرده است. چند باری در بیمارستان بستری شده ام اما این بار درد من خیلی بیشتر شد و به دلیل مشکلات جسمانی نتوانستم در تست ها موفق بشوم. او در پاسخ به این سوال که آیا بیماری اش جدی است یا نه هم گفت: دکترها از معده من نمونه برداری کرده اند و قرار است به زودی خبر قطعی بدهند. با این حال فکر می‌ کنم بیماری ام قابل درمان است. من دردهای سختر از این را تحمل کرده ام و فکر نمی‌ کنم بیماری ام غیر قابل درمان باشد. داور بین المللی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال آیا می‌ تواند بازهم داوری کند یا نه هم گفت: فعلا دکترها از انجام فعالیت های سنگین ورزشی من را منع کرده اند. به همین دلیل هم احتمال دارد اصلا نتوانم دیگر داوری کنم. به زودی با کمیته داوان جلسه می‌ گذارم و در مورد رفتن یا ماندنم تصمیم گیری می‌ کنم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید