مسیر سبز
مسیر سبز

کامیون نوشته ها! مجله یکشنبه: * سلطان غم

کامیون نوشته ها! 
 مجله یکشنبه: 
 
 * سلطان غم

کامیون نوشته ها!
مجله یکشنبه:

* سلطان غم باجناق!

* خدایا مرا در آغوش خود بگیر دلم آرامش خدایی می خواهد.

* بهتره تنها باشم تا محبت رو گدایی کنم.

* یک تلنگر هم کافی بود بشکنم، مشت لازم نبود.

* تو زندگی تخت گاز نرو ترمز خالی می کنی.

* دیشب بابام منو زد، فقط به خاطر تو!

* گرچه پدر تاج سر است، اما سلطان غم مادر است

* به مولا مردی به سیبیل نیست

* حسنی به مکتب نمی رفت، باباش فرستادش شوفری.

* نگی به ک 30 خیلی نف 30

* خدایا این گنبد دوار یعنی چه؟!

* ارزش بودنت را همیشه از یه لحظه نبودنت می توان فهمید

* چه شقایق باشد چه نباشد زندگی باید کرد...

* تک درخت آرزوهایم سوخت، جنگ را بسوزانید!

* دم هرچی رفیقه گرم، برای هرچی نارفیقه آرزوی زلزله بم!

* میلنگ چرخ زندگیتم رفیق

* اگه بگم خرابتم، قول میدی تعمیرم کنی

* تا پول داری رفیقتم، قربون بند کیفتم

* رسیدی یه اس ام اس بزن

* جون مادرت یواش برو

* جنگجوی بی سپر (کامیونی که سپرش را کنده بودند)

* به عشق دلم، همیشه ولم

* ظرفیت 2 نفر، فقط خودم و خودت...

* بنازم به وفای سگ

* ب ی ت و...... ب ه ت ر

* یا عزیز با عزت، یا دهنده بی منت

* خسته از تکرار شب

* به سراغ من اگر می آیی، با نور پایین بیا...

* دوتا چیز جواب نداره، یکی حرف حساب و یکی حرف مفت!

* اگه به بابات نگفتم...

* منمشتعلعشقعلیمچهکنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید