مسیر سبز
مسیر سبز

کامیون نوشته ها! (2) مجله یکشنبه:*یادش بخیر، همین

کامیون نوشته ها! (2) 
 
 مجله یکشنبه:*یادش بخیر، همین

کامیون نوشته ها! (2)

مجله یکشنبه:*یادش بخیر، همین یادش بخیر برو تا آخرش

*می خوای به کجا برسی؟ آخرش مرگه...

*عروس خیابان؛ ببر بیابان

*نگاه نکن... داستان میشه

*آقا یالله

*آدم دل تنگ باشه، دل سنگ نباشه

*آدم بی صفا باشه، بی وفا نباشه

*جان مولا هرکه هستی مرد باش

*جون مادرت راه بده برم، آخه قسط عقب افتاده دارم

*اسیر جی پی اس!

*عزت مرد به همت اوست...

*مارا با حوریان بهشت کاری نیست / عشق است نعره کش جهنمی را

*برای اشتباه کردن انسان باشید و برای بخشیدن خدا

*ما، در پی روزی / اجل در پی ما می تازد

*رفاقت قصه تلخیست که از نامش گریزانم

*من به خاکسترنشینی عادت دیرینه دارم

*افسوس که افسانه شد...

*خسته ام از این زندان که اسمش زندگیست

*می دونم برات عجیبه اینهمه اصرار و خواهش

*خدا یا محتاج دعاتیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید