معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال آسمان آبی @asemaneabiyeman 💙آسمان.آبی.عشق.زندگی💙 ☝️☝️☝️☝️☝️☝️ دوستت دارم

 لینک
کانال آسمان آبی 
 @asemaneabiyeman 💙آسمان.آبی.عشق.زندگی💙 ☝️☝️☝️☝️☝️☝️ دوستت دارم

کانال آسمان آبی
@asemaneabiyeman 💙آسمان...آبی...عشق...زندگی💙 ☝️☝️☝️☝️☝️☝️ دوستت دارم... حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرتِ یافتنت تمامِ پس کوچه ها را زیرِ باران قدم بزنم! @asemaneabiyeman ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ ☝️️‌ ☝️️☝️☝ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ (جزئیات بیشتر)
@Asemaneabiyeman

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید