معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال آموزشکده معارف الهی کارمند باشی یا کارگر، دانشجو باشی

 لینک
کانال آموزشکده معارف الهی 
 کارمند باشی یا کارگر، دانشجو باشی

کانال آموزشکده معارف الهی
کارمند باشی یا کارگر، دانشجو باشی یا طلبه، یک بانوی خانه دار باشی یا ... فرقی نمی کند. مخاطبین این کانال کسانی هستند که همت کرده اند با بخشی از سرمایه عمرشان تجارتی برای آخرت خود بکنند. متفاوت ترین کانال مذهبی جهان (جزئیات بیشتر)
@amuzeshkadeh

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید