معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال آموزش انیمیشن سازی تدریس خصوصی انیمیشن آموزش تکنیکهای کارگردانی

 لینک
کانال آموزش انیمیشن سازی 
 تدریس خصوصی انیمیشن آموزش تکنیکهای کارگردانی

کانال آموزش انیمیشن سازی
تدریس خصوصی انیمیشن آموزش تکنیکهای کارگردانی و مدیریت تولید انیمیشن معرفی به بازار کار داخلی و آشنایی با بازار کار خارجی بیش از 14 سال فعالیت حرفه ای در رشته انیمیشن (جزئیات بیشتر)
@kulbeh_dot_com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید