معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال آکادمی گمرک و مدیریت ارائه آموزش های تخصصی و

 لینک
کانال آکادمی گمرک و مدیریت 
 ارائه آموزش های تخصصی و

کانال آکادمی گمرک و مدیریت
ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی حوزه گمرک و مدیریت بازرگانی، مورد تایید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و گمرک وب سایت: www.CustomsAcademy.ir تلفن تماس: 88220537 جامع گمرکی، الکترونیک، ، (جزئیات بیشتر)
@CustomsAcademy

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید