معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال اعلام جلسات هیئات قم 🔈 کانال اعلام جلسات هیئات

 لینک
کانال اعلام جلسات هیئات قم 
 🔈 کانال اعلام جلسات هیئات

کانال اعلام جلسات هیئات قم
🔈 کانال اعلام جلسات هیئات قم 🔈 ✅ روشی نوین برای اطلاع رسانی دوستان ما رو از جلساتی که مطلع هستید با آی دی های زیر در میان بگذارید. @Seyyed_2017 تا دیگران هم از ثواب شرکت در این مجالس بهرمند شوند. (جزئیات بیشتر)
@heiat_qom

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید