معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال الکترونیک در این کانال سعی شده که مفاهیم الکترونیک

 لینک
کانال الکترونیک 
 در این کانال سعی شده که مفاهیم الکترونیک

کانال الکترونیک
در این کانال سعی شده که مفاهیم الکترونیک از مبتدی تا پیشرفته آموزش داده شود و نقشه انواع مدار های الکترونیکی به همراه راهنمای فارسی جهت مونتاژ در کانال قرار داده شود (جزئیات بیشتر)
@electronic123

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید