معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال بازار ترجمه به میمنت روز ترجمه (نهم مهر)، کانال

 لینک
کانال بازار ترجمه 
 به میمنت روز ترجمه (نهم مهر)، کانال

کانال بازار ترجمه
به میمنت روز ترجمه (نهم مهر)، کانال بازار ترجمه به منظور اطلاع رسانی در زمینه اخبار، رویدادها، مقالات، کتاب ها و.. مربوط به ترجمه در ایران و جهان راه اندازی شد. (جزئیات بیشتر)
@bazaretarjomeh

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید